Khatron Ke Khiladi Season 13: Final Contestants List

Aishwarya Sharma

Sheezan M Khan

Rohit Bose Roy

Shiv Thakare

Anjali Anand

Archana Gautam

Ruhi Chaturvedi

Anjum Fakih

Arjit Taneja

Soundous Moufakir

Sumedh Mudgalkar

Sumedh Mudgalkar

Munawar Faruqui

Nawazuddin shines in Afwaah: A thrilling movie review